Strict Standards: Declaration of Application_Model_menusTranslation::delete() should be compatible with Doctrine_Record::delete(Doctrine_Connection $conn = NULL) in /home/hhssco/application/models/menusTranslation.php on line 14

Warning: Creating default object from empty value in /home/hhssco/application/modules/frontManagement/controllers/FrontController.php on line 241
Sut i ymgeisio | CSGD Cynllun Sgiliau Garddwriaeth Dreftadol
Text Size - S M L XL

Mae'r Cynllun bellach ar gau i hyfforddeion newydd 

Mae'r Cynllun Sgiliau Garddwriaeth Treftadaeth wedi cyhoeddi cyfres o fwrsariaethau ar gyfer ei LANTRA Lefel 3 Dyfarniad mewn Garddwriaeth Treftadaeth yn dilyn lansiad llwyddiannus y cymhwyster yng Ngŵyl Wanwyn RHS yn Malvern.

Mae o leiaf 12 o fwrsariaethau ar gael mewn nifer o gerddi sydd yn aelodau o’r cynllun gan gynnwys Aberglasne, Gerddi Dyffryn, Sain Ffagan a'r rhai a gynhelir gan Gyngor Casnewydd.

Mae'r cymhwyster - LANTRA LEFEL TRI DYFARNIAD MEWN GARDDWRIAETH TREFTADAETH - wedi cael ei ddatblygu gan CSGD ac mae'n gymhwyster ymarferol ar gyfer arbenigwyr ym maes garddwriaeth treftadaeth. Dyma'r dyfarniad gyntaf o'i fath a gynlluniwyd i gyfuno gwir ddealltwriaeth o fywyd planhigion a garddio gyda gwybodaeth drylwyr o hanes.

Cafodd ei lansio'n swyddogol yn RHS Malvern yng nghwmni'r cogydd enwog a chefnogwr garddwriaeth treftadaeth, Raymond Blanc.

Mae hyfforddeion sy'n manteisio ar y bwrsari – sydd ar gael am gyfnod dros dro yn unig - yn mynt trwyl cwrs o 3-4 mis. Dylent ddisgwyl i ddechrau yn naill ai mis Mehefin neu Orffennaf er mwyn cael ei gwblhau o fewn yr amserlen a ddyrannwyd o Dachwedd eleni. Mae'r cymorth ariannol yn gweithio allan yn £ 785 heb dreth y mis i bob hyfforddai. Ar ôl y cyfnod hwn, er y bydd y dyfarniad yn dal i fod ar gael, ni fydd y bwrsariaethau.

Disgwylir i'r hyfforddeion ymgymryd â thua 80 awr o ddysgu ac asesu dan arweiniad cytunedig a rheolaidd dros gyfnod o hyd at bedwar mis ar y safle noddi o ddiddordeb garddwriaeth treftadaeth. Bydd yn ofynnol iddynt gyflwyno llyfr gwaith ar eu prosiectau allweddol yn dangos tystiolaeth eu sgiliau a'u cyflawniadau gyda fideo, dyddiadur a thystiolaeth ffotograffig.

Mae'r cymhwyster newydd yn cael ei ddyfarnu gan LANTRA ac mae wedi'i achredu gan y Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru sy'n ei gwneud yn adnabyddus yn rhyngwladol a throsglwyddadwy o amgylch Ewrop.


Mae'n cael ei lleoli fel cymhwyster safonol Safon Uwch ac mae ar gael ledled y DU ac Ewrop ac mae gobeithion  ymhen amser ddaw yn safon ryngwladol mewn garddwriaeth treftadaeth.

Dywedodd Andrew Dixey, cadeirydd CSGD,: "Cafodd y lansiad or dyfarniad ei dderbyn yn eithriadol o dda yn Malvern RHS gydag adborth yn cadarnhau yr angen a'r awydd i weld garddwyr treftadaeth arbenigol yn cael ei cefnogi a'u hannog.


"Mae'n bleser pur mor fuan ar ôl y lansiad i gyhoeddi'r bwrsariaethau hyn. Rydym yn hyderus y byddant yn fantais enfawr i'r hyfforddeion cyntaf drwy'r drws ac yn edrych ymlaen at eu gweld yn tyfu a datblygu o ganlyniad i'w dysgu. "

I wneud cais am y cymhwyster e-bostiwch info@HHSS.co.uk neu cysylltwch ag un o’r gerddi perthnasol yn uniongyrchol.

Cliciwich yma i lawr lwytho'r ffiurlen cais