Strict Standards: Declaration of Application_Model_menusTranslation::delete() should be compatible with Doctrine_Record::delete(Doctrine_Connection $conn = NULL) in /home/hhssco/application/models/menusTranslation.php on line 14

Warning: Creating default object from empty value in /home/hhssco/application/modules/frontManagement/controllers/FrontController.php on line 241
Hafan | CSGD - Heritage Horticulture Skills Scheme
Text Size - S M L XL

Croeso i'r Cynllun Sgiliau Garddwriaeth Dreftadol (CSGD).

 

 

Cynllun yw hwn sydd wedi ffocysu ar ochr ymarferol garddwriaeth ac yn cynnig cyfle i hogi eich sgiliau er mwyn arbenigo.  Rydym wedi derbyn grant gan Gronfa Treftadaeth y Loteri dan y rhaglen Sgiliau ar Gyfer y Dyfodol i ddarparu hyfforddeiaethau mewn technegau ymarferol, arbenigol wrth drin gerddi o gyfnodau penodol mewn hanes.  Gweithredwyd y cynllun am 4 blynedd gydag estyniad i orffen yn Awst 2016, a'r bwriad yw cynyddu'r nifer o arddwyr sgilgar iawn a fydd ar gael ar gyfer y sector garddwriaeth treftadol yng Nghymru (a'r DU).

Gweinyddir y CSGD gan grŵp o safleoedd gerddi cysylltiedig yng Nghymru: Aberglasne, Bodnant, Cyngor Dinas Caerdydd, Cyngor Dinas Casnewydd, Gerddi Dyffryn Gerddi Picton a Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru.

 

Cewch hyfforddiant ymarferol, wedi ei seilio ar waith o ansawdd, mewn modylau achredig newydd arbenigol gyda phwyslais ar safonau ymarferol uchel.

 

Gweinyddir y fwrsariaeth gan Lantra ar ran y Cynllun Sgiliau Garddwriaeth Dreftadol.

 

Mae Lantra a'r CSGD yn croesawu ceisiadau gan bob aelod o'r gymuned.

 

Dilynwch ar https://www.facebook.com/pages/Heritage-Horticulture-Skills-Scheme/

https://twitter.com/HHSScheme

 CYHOEDDIAD BWRSARIAID AR GYFER CYMHWYSTER ARLOESOL

Am rhagor o wybodaeth ewch i'r sut i ymgeisio yn yr adran i'r hyfforddwyr ar y wefan hwn.