Strict Standards: Declaration of Application_Model_menusTranslation::delete() should be compatible with Doctrine_Record::delete(Doctrine_Connection $conn = NULL) in /home/hhssco/application/models/menusTranslation.php on line 14

Warning: Creating default object from empty value in /home/hhssco/application/modules/frontManagement/controllers/FrontController.php on line 241
Heritage Horticulture sector review
Text Size - S M L XL

Adolygiad o Sector Garddwriaeth Dreftadol

 

Mae’n amlwg bod prinder pobl â’r sgiliau garddwriaeth sydd eu hangen (gweler Ballard, P, 2004, The Restoration and Maintenance of Historic Gardens, a Collins, EJT, Evans, P, a Morison, P, 2004, ‘English Rural Crafts, Today and Tomorrow’, yn Collins, EJT, (gol) 2004 Crafts in the English Countryside.)

Tra bod ymdrechion wedi eu gwneud i fynd i’r afael â’r prinder hyn, cyfyngedig fu’r canlyniadau, yn nhermau nifer a daearyddiaeth, (e.e. cynlluniau prentisiaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol  a’r Gymdeithas Garddwriaeth Frenhinol a Chynllun Bwrsariaeth  yr Ardd Hanesyddol a Botanegol.  

Gyda chyflwyno cymhwyster ymarferol newydd RHS safon 2, cynigir gwell cyfle i hybu hyfedredd. Yn achos y Cynllun Sgiliau Garddwriaeth Dreftadol, rydym yn datblygu modylau arbenigol pellach gyda chyfeiriadau arbennig at dreftadaeth yn ogystal â darparu hyfforddiant  oddi mewn i gyd-destun treftadaeth. Gwaddol y cynllun fydd y modylau arbenigol hyn, i barhau i gefnogi bwriad sector garddwriaeth dreftadol i gyrraedd safon rhagoriaeth.