Strict Standards: Declaration of Application_Model_menusTranslation::delete() should be compatible with Doctrine_Record::delete(Doctrine_Connection $conn = NULL) in /home/hhssco/application/models/menusTranslation.php on line 14

Warning: Creating default object from empty value in /home/hhssco/application/modules/frontManagement/controllers/FrontController.php on line 241
CHA gan Gyflogwyr
Text Size - S M L XL

CHA gan Gyflogwyr

 

Pam mae’r cynllun hwn yn wahanol i hyfforddiant amwynderau garddwriaeth arall?

Mae’r cynllun hwn yn canolbwyntio at yr ymarferol yn hytrach nag ar y theori.  Caiff yr hyfforddeion gyfle i ymarfer ac ymarfer eto fyth er mwyn gwella wrth eu tasgau yn yr ardd. Cyflwynir y cynllun oddi mewn i gyd-destun treftadaeth ac mae’n rhoi pwyslais ar grefftau a thechnegau garddio traddodiadol.

 

Fel awdurdod lleol gyda sawl parc treftadaeth, pa fudd fyddai i ni gyflogi un sydd wedi graddio trwy CSGD?

Bydd yr hyfforddai yn graddio gyda phrofiad ymarferol sylweddol oddi mewn i gyd-destun treftadaeth.  Gallai eu harbenigedd wrth sefydlu a chynnal llwyni traddodiadol, plannu blodau cyfnod neu ddulliau traddodiadol o drin rhosod, fod yn gymar perffaith ar gyfer anghenion penodol eich safle dreftadaeth. 

Planhigwyr  - mae llawer parc cyhoeddus yn cynnwys casgliadau cyfoethog o goed, prysglwyni a phlanhigion dringo yn ogystal â  phlanhigion herbaceous, planhigion alpaidd a bylbiau. Mae’n bwysig bod gan eich staff y sgiliau sydd eu hangen i drafod a chynnal y casgliadau gwerthfawr hyn, yn ogystal â medru dehongli’r adnodd gwerthfawr hyn i’r cyhoedd yn gyffredinol. .

 

Fel awdurdod lleol sydd yn ymwneud â phrosiect adfer treftadaeth, pa fudd fyddai i ni gyflogi un sydd wedi graddio trwy CSGD?

Mae’r hyfforddai wedi dangos cariad at ac ymrwymiad i dechnegau gwahanol gyfnodau wrth ymgymryd â’r cynllun hwn. Byddai ymroddiad fel hyn o fudd mawr i’ch gweithlu gan y byddai yn darparu garddwr treftadaeth dibynadwy a galluog.

 

Fel un sydd â gardd breifat, pam fyddwn i yn dewis un sydd wedi graddio trwy gynllun CSGD?

Mae gan y rhai sydd wedi graddio trwy gynllun CSGD sylfaen cadarn mewn technegau treftadaeth traddodiadol ond nid yw hyn wedi ei gyfyngu, er enghraifft, i ddefnyddio offer traddodiadol yn unig.  Mae eu gwybodaeth a’u hagwedd ymarferol yn ymestyn i wybod sut a pha bryd i ddefnyddio offer mwy modern i gyrraedd yr un canlyniad (neu un digon tebyg). Ni fedrai eich gardd ond cael budd o’r maeth ymroddiad i’r grefft o arddio.